Kosmetické certifikáty rychle a přehledně. Připravili jsme pro Vás aktuální, jedinečný přehled kosmetických certifikátů, které používají naši výrobci.


BIO

bio certifikát

Certifikační znak tzv. „BIO zebra“ představuje celostátní ochrannou známku pro bio produkty. Toto národní logo se používá k označení produktů ekologického zemědělství a certifikát je vydáván nezávislými kontrolními organizacemi. Certifikace je udělena, jen pokud produkt splňuje veškerá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.

Při kontrolách se klade důraz hlavně na prostředí, ve kterém žijí hospodářská zvířata, čím jsou krmena a zda nejsou nějakým způsobem zanedbávána. U plodin se prověřuje místo a způsob skladování a je zakázáno používat herbicidy, pesticidy či umělá hnojiva.


COSMOS

Cosmos certifikát

Díky spojení pěti hlavních evropských organizací (BDIH, Soil Association, Ecocert, Cosmebio, ICEA a Ecogarantie), pro normalizaci přírodních a bio kosmetických přípravků, vznikla v roce 2002 certifikace COSMOS. Certifikace má 2 úrovně: COSMOS NATURAL a COSMOS ORGANIC.

Podmínkou pro získání obou typů certifikátů je dodržení podmínek daných Cosmos standardem, jež zahrnují jak požadavky na složení, tak i pravidla pro výrobu – důraz je kladen na úspornou a šetrnou výrobu a na recyklovatelnost obalových materiálů.

Co se týče složení, ani na jedné úrovni certifikace nesmí produkt obsahovat chemické látky, jako jsou například ropné deriváty, geneticky modifikované suroviny, parabeny ani ftaláty. Úroveň Cosmos Organic navíc musí obsahovat 95 % bio surovin s původem v organickém zemědělství a těchto 95 % musí navíc tvořit 20 % z váhy celkového produktu.


CPK

certifikovaná přírodní kosmetika

Certifikace CPK – Certifikovaná přírodní kosmetika zaručuje, že složky výrobku jsou minimálně z 85 % přírodního původu a obsahují pouze čisté přírodní složky a bio suroviny z ekologického zemědělství. Je to poměrně nová česká certifikace (z r. 2007), kterou mohou využívat ti výrobci, kteří splní vstupní kritéria.

Zakázáno je také používat geneticky modifikované složky, ropné deriváty, syntetické vonné látky, chemické konzervační látky, umělá barviva, chemické UV filtry a látky živočišného původu, jejichž získání zahrnuje smrt zvířete (výjimku tedy tvoří látky jako lanolin, med nebo mléko, které nejsou podmiňovány úhynem zvířete). Výrobky nesmí být testovány na zvířatech.


CPK BIO

CPK BIO logo

CPK BIO – “BIO” znamená, že kromě standardů pro CPK – certifikovaná přírodní kosmetika (neobsahuje syntetické sloučeniny a látky škodlivé organismu) zaručuje také původ bio surovin. Ty musí nejméně z 20 % pocházet z ekologického zemědělství.

CPK Bio je mnohem přísnější norma klasické CPK certifikace. Klade se nesmírný důraz na původ a kvalitu vstupních surovin ve výrobku. Zkoumá se sběr, výroba a dopad surovin na životní prostředí. Výrobek nesmí obsahovat syntetické sloučeniny a látky škodlivé lidskému zdraví. Zakázáno je také používat geneticky modifikované složky, ropné deriváty, syntetické vonné látky, chemické konzervační látky, umělá barviva, chemické UV filtry a látky živočišného původu, jejichž získání zahrnuje smrt zvířete (výjimku tedy tvoří látky jako lanolin, med nebo mléko). Výrobky nesmí být testovány na zvířatech.


CRUELTY FREE AND VEGAN

Vegan kosmetika

CRUELTY FREE AND VEGAN – Certifikát Cruelty free a Vegan je udělován společností PETA a zajišťuje, že finální produkt ani použité ingredience nebyly testovány na zvířatech. Kosmetika opatřená tímto certifikátem je nejen netestovaná na zvířatech, ale také nesmí obsahovat žádné suroviny živočišného původu (včelí vosk, lanolin, karmín apod.), proto je vhodná pro VEGANY.

O PETA – People for the Ethical Treatment of Animals (Lidé pro etické zacházení se zvířaty) je největší organizací pro práva zvířat na světě s více než 3 miliony členů a příznivců. PETA iniciuje svoji aktivitu zejména prostřednictvím veřejného vzdělávání, vyšetřování týrání, výzkumu, záchrany zvířat, legislativy, zvláštních událostí, účasti celebrit a protestních kampaní.


Fair For Life

fair for life certifikace

Fair For life certifikace podporuje spravedlivý obchod, který umožňuje všem výrobcům a pracovníkům, kteří jsou sociálně ekonomicky znevýhodněni, přístup k širší škále sociálních a hospodářských výhod. Spravedlivý obchod je součástí širšího kontextu udržitelného rozvoje v regionu, který chrání a podporuje místní sociální strukturu, zejména ve venkovském prostředí. Tyto zásady platí v celém dodavatelském řetězci, který zahrnuje výrobce, obchodníky, výrobce a držitele značek.

Z každého prodaného produktu, který byl vyroben v duchu Fair For life, jde navíc část peněz do fondu, ze kterého se dále čerpá tam, kde je potřeba. Z těchto peněz vznikají školy, nemocniční zařízení a další.


Ecogarantie

Ecogarantie® je mezinárodní nezisková organizace s více než 20letou historií a zaměřením na drogistické a kosmetické produkty. Má minimální ekologickou stopu (suroviny, energie, výroba, obaly, doprava), je bezpečný a šetrný vůči životnímu prostředí i zdraví spotřebitele. Obsahuje suroviny pocházející z obnovitelných zdrojů, pokud je to možné. Použití stabilizátorů, emulgátorů a konzervačních látek je přísně regulováno. Neobsahuje ropné produkty ani GMO. Všechny rostlinné výtažky jsou 100% přírodní. Je zcela biologicky rozložitelný. Není testovaný na zvířatech. V průběhu celého výrobního procesu jsou dodržována lidská práva a zaměstnanci nejsou jakkoli diskriminováni. Obal informuje o potenciálních nebezpečích týkajících se použitých látek.


FairTSA

fair trade

FAIRTSA – The Fair Trade sustainability Alliance, česky Aliance spravedlivého obchodování je zaměřena na zlepšení života zemědělců a pracovníků v celém řetězci obchodování.

Fair Trade je tržní přístup k mezinárodnímu obchodu, kde eticky smýšlející kupující investují do společenské odpovědnosti, aby posílili životní úroveň a společenské postavení lidí, kteří tyto produkty vyrábějí.

FairTSA Fair Trade Základní norma zahrnuje pohled na výrobu zemědělských produktů a jejich zpracování, včetně těch kosmetikých. Standardy FairTSA standardy byly od svého vzniku navrženy tak, aby splňovaly požadavky Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Standard se pokouší spojit pevné a jasné požadavky s dostatečnou flexibilitou pro pokrytí kulturně rozmanitých situací. U produktů certifikovaných podle této normy musí být certifikován celý dodavatelský řetězec v zemi původu.


NaTrue

NaTrue certifikát

Mezinárodní společnost NATRUE definovala kritéria kvality pro certifikovanou přírodní kosmetiku, která jsou jedny z nejpřísnějších na světě. NATRUE rozděluje kosmetické výrobky do 13 skupin (zubní pasty, tělové oleje apod.) a definuje nejvyšší dosažitelnou kvalitativní normu pro každou skupinu zvlášť. NATRUE kategorizuje kosmetické produkty do 3 úrovní: přírodní kosmetika, přírodní kosmetika s podílem bio složek (více jak 70 %) a bio kosmetika (obsahuje více jak 95 % bio složek).


LEAPING BUNNY

Logo Leapinn bunny certifikace

Certifikát Leaping Bunny představuje jediný mezinárodní certifikát týkající se záruky o netestování na zvířatech. Logo králíčka ve skoku zaručuje, že výrobek ani jeho jednotlivé ingredience nebyly testovány na zvířatech. Několik organizací zabývajících se ochranou zvířat se proto dalo dohromady a sestavili CCIC koalici (z anglického Coalition for Consumer Information on Cosmetics – koalice pro informování spotřebitele o kosmetice), která utvořila jednotný mezinárodní standard a mezinárodně platné logo. Organizace nepovoluje testování produktů ani jejich jednotlivých složek na zvířatech ve všech fázích výroby. Certifikát uděluje na rok nezávislá kontrolní společnost, která může provádět namátkové kontroly dodržování pravidel. Tento certifikát získala nově značka Kvitok, jako jediná slovenská značka.


ORGANIC

ORGANIC certifikace

Přírodní kosmetika která používá přírodních ingrediencí z kontrolovaného ekologického zemědělství. Nejvyšší kvalitu použitých surovin garantuje známka ORGANIC. U většiny produktů lavera pocházejí jednotlivé složky z kontrolovaného ekologického zemědělství a z vlastní produkce (zejména bio rostlinné složky, bio bylinné fluidy, komplexy bohaté na bio rostlinné proteiny, apod.). Laverana používá na 300 bio ingrediencí a sama produkuje více než 300 rostlinných fluidů a bio rostlinných komplexů.


ORGANIC

usda ORGANIC

Označení výrobků certifikací Organic USDA znamená, že produkt byl vyroben pomocí schválených metod. Ekologické normy popisují konkrétní požadavky, které musí být ověřeny certifikačním agentem akreditovaným USDA, než mohou být jako Organic označeny. Veškeré postupy musí prokázat, že chrání přírodní zdroje, zachovávají biologickou rozmanitost a používají pouze schválené látky.


VEGAN

VEGAN Certifikát

Tato známka označuje přípravky vhodné pro vegany, tj. bez obsahu živočišných složek. Je udělována od roku 1945 britskou společností Vegan Society. I když známka Vegan není zaměnitelná se známkou pro certifikovanou přírodní kosmetiku, ukazuje spotřebiteli, že daný produkt obsahuje pouze rostlinné ingredience.